kapital                logo                uePDF Drukuj Email

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE PROWADZÄ„:

Konsultacje LOGOPEDYCZNE:

Magdalena Wasylewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk pedagogicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki UR (Wydział Apedagogiczno-Artystyczny), pedagog, logopeda. Prowadzi między innymi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, jako logopeda praktykuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, w której pełni także funkcję wicedyrektora placówki.

Konsultacje PSYCHOLOGICZNE:

Grzegorz Polański – magister psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki UR (Wydział Apedagogiczno-Artystyczny). Ukończone Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, liczne kursy, warsztaty z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. Od 1999 roku do chwili obecnej wykonuje prace związane z diagnozą, poradnictwem, doradztwem i terapią psychologiczną.

 Zobacz:  Harmonogram konsultacji

 

© OWiRON, Uniwersytet Rzeszowski
Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego